انتخابات

روزهای سرنوشت ساز

در روزهای سخت و سرنوشت ساز که دولت به نوگرای می رود باید به اندازه خودمان در این انتخابات سهیم باشیم و در لحظه های سخت بتوانیم تصمیمی عاقلانه بگیریم و بر مبنای این صفت جلو برویم امیدوارم که بتوانیم از این لحظه ها به نحو خوبی بخوردار باشیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید